Utvärdering av systemet för bedömning av inlärningsresultat inom yrkesutbildningen – syntes av de centrala resultaten av bedömningar av inlärningsresultat inom yrkesutbildningen 2007–2016

Utvärderingsrapport, Inlärningsresultat Virpi Pietiläinen

Författare:

Paula Kilpeläinen, Jukka Jalolahti & Mari Räkköläinen

Språk:

finska

Publicerad:

2018

Publikation:

Stäng