Utbildning av framtidens läkare – Utvärdering av grundutbildningen i medicin i Finland

Tema- eller systemutvärdering Virpi Pietiläinen

Författare:

Marjukka Mäkelä, Riitta Möller, Christopher Stephens, Gerda Croiset, Joel Telkkä, Ermo Haavisto, Hannele Seppälä, Kirsi Mustonen, Kirsi Hiltunen och Mira Huusko

Språk:

engelska (sammandrag på svenska)

Publicerad:

2018

Publikation:

Stäng