Auditering av Helsingfors universitet

Auditeringsrapport Mirella Nordblad

Publicerad på NCU:s auditeringsplattform: https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/audit-of-the-university-of-helsinki/

Författare:

Bernard Coulie, Klara Bolander Laksov, Petri Heinonen, Petri Suomala, Signe Tolstrup Mathiasen, Mirella Nordblad & Niina Nurkka.
Päivi Aronen, Johanna Kolhinen & Anne Lepistö (red.) Helsingfors universitets självvärdering.

Språk:

engelska

Publicerad:

2022

Stäng