Må bra. Studerandevård – praxis och utveckling inom yrkesinriktad grundutbildning på andra stadiet – Sammandrag

Tema- eller systemutvärdering, Sammanfattning Virpi Pietiläinen

Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt och kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Författare:

Saara Kotamäki, Marja Niemi, Helmi Sirkiä, Elise Virnes, Anu Räisänen & Risto Hietala

Språk:

Suomi

Publicerad:

2010

Numero:

KAN 51

Publikation:

Stäng