Språkliga färdigheter och skolgångsfärdigheter – Utvärdering av den förberedande undervisningen och undervisningen i det egna modersmålet

Författare:

Salla Venäläinen, Tanja Laimi, Saana Seppälä, Taneli Vuojus, Mikko Viitala, Maria Ahlholm, Sirkku Latomaa, Karita Mård-Miettinen, Markku Nirkkonen, Mari Huhtanen, Jari Metsämuuronen

Språk:

finska

Publicerad:

2022

Publikation:

Stäng