Med högklassig kompetens ut i arbetslivet. Utvärdering av högskoleutbildningen inom de humanistiska, ekonomiska och företagsekonomiska, tekniska samt samhällsvetenskapliga områdena

Sammanfattning Mirella Nordblad

Författare:

Riitta Pyykkö, Jussi Kivistö, Anneli Pirttilä, Jyrki Wallenius, Mira Huusko, Otto Leppänen, Kirsi Mustonen & Mirella Nordblad

Språk:

svenska

Publicerad:

2020

Publikation:

Stäng