Ability of the education system to respond to challenges of continuous learning in sudden structural changes

Tema- eller systemutvärdering Kati Isoaho

Författare:

Frisk, T., Isoaho, K., Hietala, R., Kotiranta, L., Hirsjärvi, I., Huttula, T., Kankare, P., Löytänen, O., Myllykangas, P., Mäki, M., Stenbacka, Å., Suomala, P.

Språk:

finska

Publicerad:

2022

Publikation:

Stäng