Auditering av Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet

Auditeringsrapport Mirella Nordblad

Publicerad på NCU:s auditeringsplattform för högskolor https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/sv/

Författare:

Håkan Wiklund, Irina Duma, Birgit Kraus, Matti Kuronen & Mirella Nordblad. Annikka Nurkka (red.) LUT:s självvärdering.

Språk:
engelska

Publicerad:
2021

Stäng