Läroplansutvärderingen 2016−2020: En utvärdering av implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Sammanfattning Anniina Väisänen

Författare:

Jaana Saarinen, Salla Venäläinen, Mikko Viitala, Mari Huhtanen, Anna Jäntti, Chris Silverström, Carola Åkerlund & Jan Hellgren

Språk:

svenska

Publicerad:

2021

Publikation:

Stäng