Utbildningsvägar för invandrare – Utvärdering av utbildningen i läskunnighet inom det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen för vuxna och de flexiblare språkkunskapskraven inom yrkesutbildningen

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering Virpi Pietiläinen

Sammandrag på svenska.

Författare:

Raisa Hievanen, Tarja Frisk, Hanna Väätäinen, Kirsi Mustonen, Juha Kaivola,
Arja Koli, Sari Liski, Virva Muotka & Anu Wikman-Immonen

Språk:

finska

Publicerad:

2020

Publikation:

Stäng