Nordiskt perspektiv på TIMSS och PISA2018

Forskning anusandvik

Författare:

Blömeke, S., Eklöf, H., Fredriksson, U., Halldórsson, A. M., Jensen, S. S., Kavli, A.-B., Kjærnsli, M., Kjeldsen, C., Nilsen, T., Nissinen, K., Ólafsson, R. F., Oskarsson, M., Rasmusson, M., Rautopuro, J., Reimer, D., Scherer, R., Sortkær, B., Sørensen, H., Wester, A. & Vettenranta, J.

Språk:

engelska

Publicerad:

2018

Utgivare:
Nordiska ministerrådet
TemaNord 2018:524

Rapporten publicerades i samband med konferensen Northern Lights.

Diaförevisningar från konferensen (PDF-filerna på engelska)

Videoinspelningar från konferensen (Youtube):

Rapport:

Publikation:

Stäng