Utvärdering av högre utbildningen inom det juridiska utbildningsområdet

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering Virpi Pietiläinen

Författare:

Jukka Mähönen, Manne Airaksinen, Atte Korte, Albert Mattsson, Sampo Mielityinen, Johanna Niemi, Mirjami Paso, Johanna Rantanen, Sirpa Moitus, Laura Partanen & Mira Huusko

Språk:

finska

Publicerad:

2021

Publikation:

Stäng