Pedagogiska kontinuum och uttrycksglädje! Pedagogik för femåringar och konst- och färdighetsfostrans nuläge inom småbarnspedagogiken

Utvärderingsrapport suvialatalo

Författare:

Jaana Juutinen, Anna Siippainen, Jukka Marjanen, Tuomas Sarkkinen, Marina Lundkvist, Arttu Mykkänen, Maarit Raitala, Mari-Jatta Rissanen, Inkeri Ruokonen

Språk:

finska

Publicerad:

2021

Publikation:

Stäng