Review of the Degree Programme in Mechanical Engineering at JAMK University of Applied Sciences

Utvärderingsrapport Touko Apajalahti

Författare:

Tanner, D., Huuskonen, A., Kristof, R., Saarikoski, L. & Apajalahti, T.

Språk:

engelska

Publicerad:

2015