Auditering av Savonia-ammattikorkeakoulu

Auditeringsrapport mirahuusko

Publicerad på NCU:s auditeringsplattform för högskolor: https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/tiivistelma-24/

Författare:

Kati Komulainen, Perttu Jämsén, Kimmo Mäki, Anette Pottonen, Hanna Väätäinen och Kirsi Mustonen. Savonia-ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Päivi Diov, Anne Heikkinen, Esa Viklund, Mervi Vidgrén, Mikko Vuoristo, Marja Kopeli.

Språk:

finska

Publicerad:

2022

Stäng