Auditering av Tampereen ammattikorkeakoulu

Auditeringsrapport mirahuusko

Publicerad på NCU:s auditeringsplattform för högskolor: https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/sammandrag-16/

Författare:

Turo Kilpeläinen, Hannele Keränen, Leena Pöntynen, Paavo Sormunen, Karl Holm och Laura Partanen. Tampereen ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Teemu Jokinen, Piia Tienhaara och Anu Vainonen.

Språk:

finska

Publicerad:

2022

Stäng