Jämställdhet som realitet och praxis – Orsaker och bakgrund till skillnader i lärresultat inom och mellan könen i den grundläggande utbildningen

Utvärderingsrapport ainopusa

Författare:

Jaana Saarinen, Kirsi Siekkinen, Tanja Laimi, Arto Ahonen, Venla Bernelius, Kristiina Brunila, Malin Gustavsson, Merja Kauppinen, Juho Norrena

Språk:

finska

Publicerad:

2021

Publikation:

Stäng