Auditering av Turun ammattikorkeakoulu

Auditeringsrapport niinanurkka

Publicerad på NCU:s auditeringsplattform för högskolor: https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/turun-ammattikorkeakoulun-auditointi/

Författare:

Riitta Konkola, Hannu Kotila, Nita Vallimäki, Mikko Valtonen, Niina Nurkka och Marja-Liisa Saarilammi. Turun ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Antonella Storti och Satu Helmi.

Språk:

finska

Publicerad:

2022

Stäng