Vem undervisar i svenska – En utvärdering av utbildningar som ger behörighet att undervisa i svenska

Utvärderingsrapport Sara Juntunen

Författare:

Paula Rossi, Anne Ainoa, Olli Eloranta, Marita Grandell, Minna Lindberg, Jonna Pasanen, Arto Sihvonen, Outi Hakola & Tuula Pirinen

Språk:

finska (sammandrag på svenska)

Publicerad:

2017

Meddelande

Publikation:

Stäng