Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförandet av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering Virpi Pietiläinen

Författare:

Laura Repo, Maiju Paananen, Mervi Eskelinen, Virpi Mattila, Marja-Kristiina Lerkkanen, Lillemor Gammelgård, Jyri Ulvinen, Jukka Marjanen, Anne Kivistö & Hanna Hjelt

Språk:

finska, svenska, engelska

Publicerad:

2019

Publikation:

Stäng