Utvärdering av tillämpningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016 – Ibruktagande av och innehåll i planer för småbarnspedagogik

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering Suvi Skantz

Författare:

Laura Repo, Maiju Paananen, Virpi Mattila, Marja-Kristiina Lerkkanen, Mervi Eskelinen, Lillemor Gammelgård, Jyri Ulvinen, Hanna Hjelt och Jukka Marjanen

Språk:

finska (sammandrag på svenska)

Publicerad:

2018

Publikation:

Stäng