Utvärdering av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Utvärdering av försökets första skede

Utvärderingsrapport, Tema- eller systemutvärdering Virpi Pietiläinen

Författare:

Anna Siippainen, Laura Repo, Jari Metsämuuronen, Anne Kivistö, Maarit Alasuutari, Päivi Koivisto & Miia Saarikallio-Torp

Språk:

finska

Publicerad:

2019

Publikation:

Stäng