Utvärdering av det tredje skedet av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

Tema- eller systemutvärdering, Utvärderingsrapport Virpi Pietiläinen

Deltagande i småbarnspedagogiken och varierande servicesystem i kommunerna

Författare:

Julia Kuusiholma-Linnamäki, Anna Siippainen, Laura Lepola, Jari Metsämuuronen, Maarit Alasuutari, Päivi Koivisto, Mikael Nygård & Miia Saarikallio-Torp

Språk:

finska

Publicerad:

2021

Publikation:

Stäng