Utvärdering av examenssystemet inom yrkesutbildningen

Utvärderingen av examenssystemet i yrkesutbildning (2022-2023) ger information om hur examenssystemet fungerar ur såväl individens som arbetslivets perspektiv.  Utvärderingen belyser hela examenssystemet och dess aktörer, Dessutom är syftet att ta reda på bland annat om examensstrukturen utvecklas flexibelt i enlighet med behoven och om processen för att göra upp och uppdatera examensgrunderna är ändamålsenlig.

Utvärderingsgrupp

  • Jaana Antila, lehtori, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.
  • Christer Burman, lehtori, VAMIA, Vaasan kaupunki.
  • Mirja Hannula, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.
  • Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.
  • Seija Katajisto, vararehtori, Koulutuskeskus Salpaus.
  • Mikko Laakkonen, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.

Material som producerats i utvärderingen

Ytterligare information

  • Utvärderingsråd Jani Goman, tfn. 029 533 5505
  • Ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn. 029 533 5557
  • Utvärderingsexpert Johanna Kiesi, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn. 029 533 5545

Stäng