Utvärdering av examenssystemet inom yrkesutbildningen

Utvärderingen av examenssystemet i yrkesutbildning (2022-2023) ger information om hur examenssystemet fungerar ur såväl individens som arbetslivets perspektiv.  Utvärderingen belyser hela examenssystemet och dess aktörer, Dessutom är syftet att ta reda på bland annat om examensstrukturen utvecklas flexibelt i enlighet med behoven och om processen för att göra upp och uppdatera examensgrunderna är ändamålsenlig.

 

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Jani Goman, tfn. 029 533 5505

Ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn. 029 533 5557

Utvärderingsexpert Johanna Kiesi, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn. 029 533 5545

Stäng