Utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik

Uppdaterad 20.3.2023

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför en utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik åren 2022–2023. Utvärderingen ingår i planen för utbildningsutvärdering för åren 2020–2023.

Utbildningen gäller högskole- och yrkesutbildning. I utvärderingen granskas de utbildningar inom småbarnspedagogik som ordnas vid universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter samt Snellman-högskolan.

Målen för utvärderingen definieras i planen för utbildningsutvärdering enligt följande: ”Utvärderingen av utbildningar inom småbarnspedagogik är aktuell på grund av de omfattande förändringar som gäller styrsystemet för småbarnspedagogiken. Utvärderingen ger information om vilka behov det finns för att utveckla innehållet i utbildningar som ger behörighet till undervisnings-, lednings-, fostrings- och vårduppgifter inom småbarnspedagogiken. Med hjälp av utvärderingen utreds även huruvida utbildningen för lärare och annan personal inom småbarnspedagogik håller en jämn kvalitet regionalt.”

Projektplan

Hankesuunnitelma varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Utvärderingsgrupp

NCU har utnämnt en utvärderingsgrupp för projektet. I utvärderingsgruppen ingår följande personer:

  • Professor emerita Kirsti Karila, Tammerfors universitet (ordförande)
  • Lektor Susanne Davidsson, Yrkeshögskolan Novia
  • Lärare Paula Helakari, Utbildningssamkommunen OSAO
  • Intressebevakningskoordinator Emma Holsti, OSKU ry
  • Småbarnspedagogikchef Riitta Keloneva, Torneå stad
  • Direktör för småbarnspedagogik Kai Kytölaakso, Karleby stad
  • Lärarstuderande inom småbarnspedagogiken Lauri Malkamäki, SOOL ry
  • Utbildningschef Krister Rantala, Åbo kristliga institut
  • Överlärare Meeri Rusi, Åbo yrkeshögskola
  • Universitetslektor Satu Valkonen, Helsingfors universitet

Hörande av berörda parter, myndigheter och utbildningsorganisationer

NCU har hört många centrala aktörer under sommaren 2022. Vid hörandena har diskussionerna bland annat gällt aktuella utvärderingsfrågor och vilka aktörer som kunde medverka i informationsinsamlingen. I september har NCU hört utbildningsorganisationer. Innehållet i hörandena används då NCU slår fast utvärderingens huvudteman. De slutliga utvärderingsfrågorna avgörs tillsammans med utvärderingsgruppen.

Insamling av utvärderingsinformation och utvärderingens tidtabell

NCU planerar metoderna och tidtabellen för informationsinsamlingen under hösten 2022. Enligt den preliminära planen kommer information i huvudsak att samlas in under år 2023. Vi skickar närmare upplysningar om vår informationsinsamling direkt till kontaktpersonerna för utvärderingen. Vi informerar också på den här webbplatsen.

Kommande evenemang

Meddelande

Meddelande_13032023_kontaktpersoner

Tiedote_24022023_yhteyshenkilöt

FI ja SV Varhaiskasvatuksen koulutusten toteutussuunnitelmien pyyntö 27.10.2022

Tidigare evenemang

Evenemang och material om dem

NCU ordnade ett hörande för anordnare som ordnar utbildningar i småbarnspedagogik inom ramen för yrkesutbildningen 1.9.2022 kl. 8–10 (webbinarium, material på finska):

Hörande av utbildningsorganisationer 1.9.2022

NCU informerade om utvärderingen 22.8.2022 (material på finska):

Info om utvärderingen av utbildningen inom småbarnspedagogik 22.8.2022

Mer information om utvärderingen och kontaktinformation:

Tarja Frisk, ledande utvärderingsexpert, yrkesutbildning, e-post: tarja.frisk@karvi.fi, tfn 029 533 5504

Kirsi Mustonen, utvärderingsexpert, högskoleutbildning och fritt bildningsarbete, e-post kirsi.mustonen@karvi.fi, tfn 029 533 5515

Tuomas Sarkkinen, utvärderingsexpert, småbarnspedagogik, e-post: tuomas.sarkkinen@karvi.fi, tfn 029 533 5550

Metodfrågor: utvärderingsexpert Mari Huhtanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5510

 

Stäng