Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningens kvalitet utvärderas i Finland av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Studentexamensproven ger varje år aktuell uppföljningsinformation om hur eleverna har uppnått de kunskaper som nämns i läroplanen samt tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. Genom utvärderingscentrets tema- och systemutvärderingar är det möjligt att få information om till exempel gymnasiepedagogiken och gymnasisternas förmåga att bedriva fortsatta studier.

De nyaste rapporterna om Gymnasieutbildning

Stäng