Gymnasieutbildning

Lukio-opiskelijat tekemässä ryhmätyötä tietokoneella.

Gymnasieutbildningens kvalitet utvärderas i Finland av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Studentexamensproven ger varje år aktuell uppföljningsinformation om hur eleverna har uppnått de kunskaper som nämns i läroplanen samt tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. Genom utvärderingscentrets tema- och systemutvärderingar är det möjligt att få information om till exempel gymnasiepedagogiken och gymnasisternas förmåga att bedriva fortsatta studier.

NCU lägger under åren 2020−2024 mer fokus på utvärderingar inom gymnasieutbildningen.

Under den här utvärderingsperioden utvärderar NCU gymnasieutbildningen genom delprojekt som hör till helheten Läget inom gymnasieutbildningen. Först utvärderas hur timfördelningsförsöket inom gymnasieutbildningen har fungerat och vilka verkningar det har haft. Därefter utvärderas reformerna av studentexamen och högskoleantagningen och deras inverkan på gymnasieutbildningen. Det tredje delprojektet gäller hur tyngdpunkterna i gymnasielagen har genomförts.

Gymnasieutbildningen berörs förutom av lägesutvärderingen också av sektorövergripande utvärderingar. Alla utvärderingar som NCU planerat för perioden 2020−2023 beskrivs i planen för utbildningsutvärderingar. Du kommer till projektsidorna för pågående gymnasieutvärderingar här.

 

De nyaste rapporterna om Gymnasieutbildning

Stäng