Högskolepedagogikens nuläge och utveckling -utvärdering

Enligt Planen för utbildningsutvärderingar (2020–2023) ska en utvärdering av nuläget och utvecklingen av högskolepedagogiken genomföras 2022–2023. Utvärderingen ger information om högskolepedagogikens nuläge, till exempel högskolornas pedagogiska riktlinjer och verksamhetsmodeller, digitaliseringens roll i undervisning och lärande, utvecklingen av undervisning och utbildning vid högskolorna samt högskolornas samarbete för att utveckla pedagogiken. Dessutom ger utvärderingen information om stöd och incitament för lärarnas pedagogiska kunnande. Utvärderingen stödjer högskolorna i utvecklingen och förnyelsen av högskolepedagogiken. Som bakgrund till utvärderingen finns Visionen för högre utbildning och forskning 2030 samt de projekt för utveckling av högskolepedagogisk kompetens som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet.

 

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsatte den 26 oktober 2021 följande medlemmar till utvärderingens planerings- och utvärderingsgrupp:

  • professor Auli Toom, Helsingfors universitet (ordförande)
  • projektledare Tuula Heide, Digivision 2030 -projektet
  • studerande Ville Jäppinen, Tammerfors universitet
  • direktör Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu
  • överlärare Kimmo Mäki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • professor Päivi Tynjälä, Jyväskylä universitet

Mer information

  • Mira Huusko, tfn 029 533 5565, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng