Inlärningsresultat i lärokursen finska som andraspråk i årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen 2015

Utvärderingsrapport, Inlärningsresultat Susanne Kuosmanen

Perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärän oppimistulosten arviointi 2015

Författare:

Katri Kuukka och Jari Metsämuuronen

Språk:

Finska (sammandrag på svenska)

Publicerad:

2016

 

Publikation:

Stäng