Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet

Praxis och rekommendationer Virpi Pietiläinen

Författare:

Janniina Vlasov, Jenni Salminen, Laura Repo, Kirsti Karila, Susanna Kinnunen, Virpi Mattila, Thomas Nukarinen, Sanna Parrila & Hanna Sulonen

Språk:

finska, svenska, engelska

Publicerad:

2018

Publikation:

Stäng