Utvärdering av grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Utvärderingen av lärresultaten i grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning genomförs under 2022–2023. Målet med utvärderingen är att ge information om hur väl de studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de har fått för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingen granskar man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

I utvärderingen ingår en examensspecifik självvärdering, vars mål är att stödja utbildningsanordnarna i att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Utbildningsanordnarna gör självvärderingen i samarbete med arbetslivet. Självvärderingen görs i januari och februari 2023. Utbildningsanordnare kommer att få respons på sina egna resultat under våren 2023. En utvärderingsklinik för att stödja kontaktpersonerna för genomförandet av självvärderingen kommer att anordnas 18.1.2023 kl. 9:00-10:00. Länk till evenemangssida.

Nationella resultat kommer att publiceras under försommaren 2023.

Informationsevenemanget för kontaktpersonerna anordnades 24.11.2022 kl. 9:00-10.30. Länk till evenemangssida.

Presentationen av informationsevenemanget 24.11.2022 (på finska)(PDF)

Mer information
Paula Kilpeläinen, ledande utvärderingsexpert, paula.kilpelainen@karvi.fi
Veera Hakamäki-Stylman, utvärderingsexpert, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Stäng