Utvärdering av grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Utvärderingen av lärresultaten i grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning genomförs under 2022–2023. Målet med utvärderingen är att ge information om hur väl de studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de har fått för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingen granskar man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

I utvärderingen ingår en examensspecifik självvärdering, vars mål är att stödja utbildningsanordnarna i att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Utbildningsanordnarna gör självvärderingen i samarbete med arbetslivet. Självvärderingen gjordes i januari och februari 2023. Utbildningsanordnare kommer att få respons på sina egna resultat under våren 2023.

Nationella resultat kommer att publiceras i juni 2023. NCU ordnar ett webbinarium om utvärderingsresultaten tisdag 6.6.2022 kl. 13.00–15.30. Under webbinariet presenteras utvärderingens centrala resultat, utvecklingsrekommendationer och god praxis, och man diskuterar dessa tillsammans.

Material

Presentationen av informationsevenemanget 24.11.2022 (på finska)(PDF)

Självvärderingsblanketten på svenska (PDF)

Mer information
Paula Kilpeläinen, ledande utvärderingsexpert, paula.kilpelainen@karvi.fi
Veera Hakamäki-Stylman, utvärderingsexpert, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Stäng