Förverkligande av individuella studievägar inom yrkesutbildningen

Inom yrkesutbildningen är målet att öka studerandeorienteringen, individuella studier samt studiernas flexibilitet. Genom att identifieringen och erkännandet av tidigare förvärvad kompetens har blivit effektivare har utbildningens fokus skiftat mot att förvärva kompetens som de studerande ännu saknar för sin examen. Bland annat genom att öka samarbetet mellan anordnarna har man strävat efter att öka de studerandes valmöjligheter och flexibiliteten i studierna.

Utvärderingens fokus ligger på hur de individuella studievägarna förverkligas. Utvärderingen kartlägger hur väl praxis för personlig tillämpning, identifiering och erkännande av kompetens fungerar, hur handledningen fungerar samt hur de studerandes valmöjligheter förverkligas.

Utvärderingsdata samlas in från olika grupper, såsom utbildningsanordnarnas ledning, undervisnings- och handledningspersonal, studerande och från arbetslivet. Datainsamlingen genomförs i november 2021 och kontaktpersonerna informeras närmare om saken.

Vid utvärderingen stöds NCU:s experter av en utvärderingsgrupp som består av

  • Heikki Helve, kuntayhtymän johtaja, Savon koulutuskuntayhtymä
  • Anna Laine, opettaja, Careeria Oy
  • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Boris Ståhl, rehtori, Yrkesakademin i Österbotten
  • Ritva Vartiainen, projektipäällikkö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Särskilt stöd inom yrkesutbildningen

Utöver de individuella studievägarna utvärderas även hur särskilt stöd ordnas inom yrkesutbildningen. Läs mer om utvärderingen av det särskilda stödet inom yrkesutbildningen här.

Material

Utvärderingens projektplan (på finska)

Ytterligare information

  • Utvärderingsexpert Johanna Kiesi, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5545
  • Utvärderingsråd Jani Goman, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5505
  • Metodiska frågor: Utvärderingsexpert Mari Huhtanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5510

Stäng