Ett pilotförsök i grundexamina i logistik och inom social- och hälsovårdsbranschen samt i yrkesexamen inom transportbranschen

Systemet för utvärdering av inlärningsresultat har utvecklats. Utvecklingsarbetet har inbegripit en metautvärdering, expertarbete och workshoppar. Också den nya yrkesutbildningens behov har beaktats. I fortsättningen kommer utvärderingarnas fokus förutom på yrkesinriktade grundexamina även att ligga på den kompetens som yrkes- och specialyrkesexamina ger. Utöver yrkesinriktade examensdelar utvärderas även gemensamma examensdelar. Vid utvärderingen utnyttjas många informationsresurser som redan finns, till exempel i Koski-systemet och Respons på yrkesutbildning.

Det nya utvärderingssystemet testas åren 2019 och 2020 i grundexamina i logistik och inom social- och hälsovårdsbranschen samt i yrkesexamen inom transportbranschen.

Material:

Självvärdering av hur väl utbildningsanordnarens pedagogiska verksamhet och utbildning producerar kunnande (transportbranschen och logistik)

Självvärdering av hur väl utbildningsanordnarens pedagogiska verksamhet och utbildning producerar kunnande (social- och hälsovårdsbranschen)

Självvärdering av studerandens kompetens (i transportbranschen och logistik)

Självvärdering av studerandens kompetens (inom social- och hälsovårdsbranschen

 

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng