Longitudinell utvärdering av lärresultaten, årskurs 1–9

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför den första fasen av en longitudinell utvärdering av lärresultaten under åren 2016–2020. Utvärderingen ger information om elevers kunskaper i modersmål och litteratur (svenska, finska eller svenska/finska som andra språk) och matematik. Den bygger på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

Utvärderingens inledande mätning genomfördes hösten 2018. I mätningen deltog 7770 elever, som började i första klass. Eleverna kom från olika delar i Finland. Av eleverna gick 868 i svenskspråkiga skolor.

Elevernas kunskaper utvärderades också i början av årskurs 3 hösten 2020. I den här mätningen deltog 8077 elever.

Inom ramen för utvärderingsprojektet är det möjligt att senare utvärdera elevernas lärresultat och kunskapsutveckling vid det andra etappmålet (efter årskurs 6) och i slutet av den grundläggande utbildningen (årskurs 9) – och på andra stadiet eller inom högskoleutbildningen.

Publikationer

Årskurs 3:

Matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen kolmannen luokan alussa (2021)

Infograf III (2021)

Nästa nationella rapport i projektet ges ut i januari 2023. Rapporten gäller kunskapsutvecklingen under nybörjarundervisningen. Dessutom publiceras en analys av elevernas kunskapsutveckling under nybörjarundervisningen i förhållande till olika bakgrundsvariabler.

I januari 2023 ger NCU också ut en publikation på svenska som handlar om de finlandssvenska elevernas kunskapsnivå och kunskapsutveckling mellan årskurs 1 och början av årskurs 3.

Årskurs 1:

Alkumittaus – matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen ensimmäisen luokan alussa (2019)

Alkumittauksen syventäviä kysymyksiä (2020)

Resultaten för de finlandssvenska skolorna finns här: Läget vid skolstarten (2020)

Titta gärna också på våra svenskspråkiga infografer: infograf I (2019) och infograf II (2020)

 

Kontaktpersoner vid NCU

Annette Ukkola, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5548 (projektledare)
Chris Silverström, tfn 029 533 5563, fornamn.efternamn@karvi.fi (svenskspråkiga skolor)

Dataskydd i utvärderingen:

Elever

Lärare

Rektorer

 

Stäng