Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen arvioinnin muotoja ovat oppimistulosten arvioinnit, teema- ja järjestelmäarvioinnit sekä laadunhallintaan liittyvät arvioinnit.

Ammatillisen koulutuksen arviointi perustuu seuraaviin painopisteisiin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen strategia):

1. Oppimisen ja osaamisen kehittäminen arviointien avulla. Erilaisin kehittävin menetelmin toteutettavat oppimistulosten arvioinnit tähtäävät oppimistulosten ja osaamisen nousuun.

2. Koulutusjärjestelmän toimivuus ja kehittäminen. Arviointitoiminta antaa tietoa koulutusjärjestelmän ja -politiikan toimivuudesta. Saatu arviointitieto mahdollistaa koulutuksen kehittämistyön. Koulutusjärjestelmään ja -politiikkaan liittyviä arviointeja ovat esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi sekä ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arviointi. Lisäksi arviointia kohdennetaan koulutusjärjestelmän nivelvaiheisiin ja erilaisiin siirtymiin.

3. Yhteiskunnallisesti keskeiset ja kriittiset teemat. Arviointeja suunnataan yhteiskunnallisesti keskeisiin ja kriittisiin teemoihin. Ammatillista koulutusta koskevia yhteiskunnallisia teemoja arvioinneissa ovat yrittäjyys ja innovaatiotoiminta sekä maahanmuuttajien koulutusjärjestelmään integroituminen.

4. Koulutuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa ja kehittävään arviointiin perustuvan toimintakulttuurin vahvistamisessa. Karvi tukee koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä arvioimalla niiden laatujärjestelmiä ja tuottamalla sekä levittämällä tietoa hyvistä laadunhallinnan ja kehittämisen käytän­teistä. Lisäksi Karvi tukee oppilaitoksia kansallisten arviointien ja itsearviointien hyödyntämisessä sekä kehittävän arvioinnin näkökulman vahvistamisessa.

Karvi on tehnyt yhteenvedon ammatillisen koulutuksen arviointituloksista vuosilta 2015–2018. Tulokset on koostettu Opiskelijoiden osaamisperusteiset opintopolut arviointien tulosten valossa -infograafiin.

Arvioinnin kehittäminen

Ammatillinen koulutus uudistuu voimakkaasti reformin myötä. Tästä johtuen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus kehittää ammatillisen koulutuksen arviointia. Kehittämisen tueksi on nimitetty asiantuntijaryhmä.

Maksulliset palvelut

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tarjoaa koulutuksen järjestäjille myös maksullisia arviointipalveluita.

Uusimmat raportit aiheesta Ammatillinen koulutus