Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen opettaja ohjaamassa oppilaita työpajassa.

Ammatillista koulutusta arvioidaan

Karvi on tehnyt yhteenvedon ammatillisen koulutuksen arviointituloksista vuosilta 2015–2018. Tulokset on koostettu Opiskelijoiden osaamisperusteiset opintopolut arviointien tulosten valossa -infograafiin.

Oppimistulosten arvioinneilla tietoa ammatillisen koulutuksen tuottamasta osaamisesta

Oppimistulosten arvioinneissa selvitetään, saavutetaanko ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämä osaaminen. Lisäksi arvioidaan ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvien yhteisten tutkinnon osien osaamista.

Oppimistulosten arvioinneissa arvioidaan myös koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua ja sen yhteyttä oppimiseen ja osaamiseen.

Teema- ja järjestelmäarviointeja päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tueksi

Teema- ja järjestelmäarvioinnit tuottavat tietoa päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tueksi. Teema-arvioinnit kohdistuvat sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Järjestelmäarvioinneissa arvioinnin kohteena on koulutusjärjestelmä tai sen osa-alue. Lisäksi kohteena voi olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän kehittäminen. Teema- ja järjestelmäarvioinnit voivat kohdistua joko vain ammatilliseen koulutukseen tai samanaikaisesti useaan koulutusjärjestelmän tasoon.

Arviointitietoa laadun kehittämisen tarpeisiin

Karvi arvioi ammatillisen koulutuksen järjestäjien laatujärjestelmiä ja tukee järjestäjiä arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa.

Maksulliset palvelut

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tarjoaa koulutuksen järjestäjille myös maksullisia arviointipalveluita.

Uusimmat raportit aiheesta Ammatillinen koulutus

Sulje