Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen arvioinnin tavoitteena on tukea paikallista, alueellista ja valtakunnallista kehittämistyötä. Tarkoituksena on kehittää koulutuksen laatua, opiskelijoiden oppimista sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työtä. Arvioinnin muotoja ovat teema- ja järjestelmäarvioinnit sekä oppimistulosten arvioinnit.

Koulutuksen järjestäjien tukeminen

Arviointitietoa hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä kansallisella ja koulutuksen järjestäjän tasolla. Keskeisenä periaatteena on, että arviointitieto on hyödynnettävissä osana koulutuksen järjestäjien itsearviointia ja toiminnan kehittämistä oppimistulosten osalta. Tavoitteena on, että oppimistulosten kokoaminen on kiinteä osa koulutuksen järjestäjien toimintaa. Arviointitiedon avulla voidaan seurata koulutuksen toteuttamista ja tukea koulutuksen järjestäjien itsearviointia sekä koulutuksen laadun kehittämistä.

Koulutuksen järjestäjille järjestetään arviointeja koskevia seminaareja ja tiedotustilaisuuksia sekä koulutusta ja tapahtumia.

Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Arvioinnit voivat kohdistua muun muassa valmistavaan koulutukseen, tutkintojen järjestämiseen, henkilökohtaistamiseen tai oppimistuloksiin.

Arviointiteemoja voivat olla esimerkiksi:

  • aikuiskoulutuspolitiikka
  • aikuisopiskelu
  • tutkintojärjestelmä
  • koulutustarjonta
  • elinikäinen oppiminen
  • maahanmuuttajien koulutus
  • elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut
  • aikuiskoulutusjärjestelmän kehittäminen.

Maksulliset palvelut

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tarjoaa opetuksen järjestäjille myös maksullisia arviointipalveluita. Näitä ovat esimerkiksi oppimistulosten arvioinnit sekä koulutustilaisuudet opetuksen järjestäjille ja kouluille.

Uusimmat raportit aiheesta Ammatillinen koulutus