Oppimistulosten arvioinnit

Opiskelijat maskeeraamassa mallia studiossa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vastaa ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnista. Oppimistulosarvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat saavuttavat tutkinnon perusteiden osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Lisäksi arvioinnin tavoitteena on edistää oppimista, kehittää koulutusta ja varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua.

Tutkintokohtaiset oppimistulosten arvioinnit kohdistuvat ammatilliseen osaamiseen ja perustuvat näyttöihin sekä niitä täydentäviin arviointiaineistoihin, kuten opiskelijan osaamisen itsearviointiin, koulutuksen järjestäjien ja työelämän itsearviointiin sekä näyttöjen laadun arviointiin. Arviointitietoa tuotetaan myös yhteisistä tutkinnon osista ja elinikäisen oppimisen avaintaidoista.

Vuosina 2007­–2018 arvioinnin kohteena on ollut 28 ammatillista perustutkintoa. Vuosina 2016–2019 oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty vastaamaan uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksiin. Jatkossa perustutkintojen lisäksi arvioidaan myös ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Uutta arviointijärjestelmää pilotoidaan vuosien 2019-2020 aikana.

Suunnitelma arvioitavista tutkinnoista vuosina 2021-2025 julkaistaan keväällä 2021.

Tietosuoja ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnissa -opiskelijat

Tietosuoja ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnissa – koulutuksen järjestäjät ja työelämän edustajat

Arvioinnit:

2019–2020

Uuden oppimistulosten arviointijärjestelmän pilotointi logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa sekä kuljetusalan ammattitutkinnossa

2015–2018

Hevostalouden perustutkinto
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

2014–2017

Liikunnanohjauksen perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Puutarhatalouden perustutkinto
Talotekniikan perustutkinto

2014–2016

Kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi

2013–2016

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto

2012–2015

Autoalan perustutkinto
Musiikkialan perustutkinto
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

2011–2014

Elintarvikealan perustutkinto
Pintakäsittelyalan perustutkinto

2010–2013

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Liiketalouden perustutkinto

2009–2012

Hiusalan perustutkinto
Maatalousalan perustutkinto
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

2008–2011

Metsäalan perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto

2007–2010 (arviointien tulokset julkaistu yhdessä raportissa)

Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto
Kone- ja metallialan perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sulje