Ammatillisen koulutuksen oppimistulosarvioinnit 2021-2025

Karvi on laatinut suunnitelman seuraavien viiden vuoden aikana arvioitavista tutkinnoista yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Suunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä ennakoimaan tulossa olevia oppimistulosarviointeja ja liittämään ne osaksi koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmiä. Aikataulu on kuvattu alla.

Yhdyshenkilöt tuleviin sähköalan tutkintojen oppimistulosarviointeihin tullaan keräämään syksyllä 2021 kaikista ammatillisen koulutuksen arvioinneista tiedotettaessa. Oppimistulosarviointiin sisältyy tutkintokohtainen itsearviointi, jonka tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Koulutuksen järjestäjät toteuttavat itsearvioinnin yhteistyössä työelämän kanssa. Sähköalan tutkintojen arviointeihin sisältyvä itsearviointi toteutetaan tammi-helmikuussa 2022. Muiden tutkintojen itsearvioinneista tiedotamme tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Itsearviointien toteuttamisen tueksi järjestetään koulutuksen järjestäjille tukiklinikoita.

Arviointiaikataulu

2021-2022
Sähkö- ja automaatioalan pt
Sähkö- ja automaatioalan at
Sähkö- ja automaatioalan eat

2022-2023
Liiketoiminnan pt
Lähiesimiestyön at
Johtamisen ja yritysjohtamisen eat

2023-2024
Luonto- ja ympäristöalan pt
Ympäristöalan at
Ympäristöalan eat
Puuteollisuuden pt
Puuteollisuuden at

2024-2025
Kone- ja tuotantotekniikan pt
Tuotantotekniikan at
Tuotantotekniikan eat
Turvallisuusalan pt
Turvallisuusalan at

2025-2026
Sirkusalan pt
Tanssialan pt
Maatalousalan pt
Maatalousalan at
Maatalousalan eat

Lisätietoja
Johtava arviointiasiantuntija, Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen@karvi.fi
Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Sulje