Ammatillisen koulutuksen oppimistulosarvioinnit 2021-2025

Karvi on laatinut suunnitelman seuraavien viiden vuoden aikana arvioitavista tutkinnoista yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Suunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä ennakoimaan tulossa olevia oppimistulosarviointeja ja liittämään ne osaksi koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmiä. Aikataulu on kuvattu alla.

Arviointiaikataulu

2021-2022
Sähkö- ja automaatioalan pt
Sähkö- ja automaatioalan at
Sähkö- ja automaatioalan eat

2022-2023
Liiketoiminnan pt
Lähiesimiestyön at
Johtamisen ja yritysjohtamisen eat

2023-2024
Luonto- ja ympäristöalan pt
Ympäristöalan at
Ympäristöalan eat
Puuteollisuuden pt
Puuteollisuuden at

2024-2025
Kone- ja tuotantotekniikan pt
Tuotantotekniikan at
Tuotantotekniikan eat
Turvallisuusalan pt
Turvallisuusalan at

2025-2026
Sirkusalan pt
Tanssialan pt
Maatalousalan pt
Maatalousalan at
Maatalousalan eat

Lisätietoja
Johtava arviointiasiantuntija, Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen@karvi.fi
Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Sulje