Arviointi ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmästä ja sen kehittämisestä

Arviointi ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmästä ja sen kehittämisestä (2022-2023) tuottaa tietoa tutkintojärjestelmän toimivuudesta sekä yksilön että työelämän tarpeiden näkökulmasta. Arvioinnissa tarkastellaan koko tutkintojärjestelmää ja sen toimijoita sekä pyritään vastaamaan muun muassa siihen, kehitetäänkö tutkintorakennetta joustavasti tarpeiden mukaan ja onko tutkinnon perusteiden laatimis- ja päivitysprosessi tarkoituksenmukainen.

Arviointiryhmä

Hankkeelle on nimetty arviointiryhmä. Arviointiryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

  • Jaana Antila, lehtori, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.
  • Christer Burman, lehtori, VAMIA, Vaasan kaupunki.
  • Mirja Hannula, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.
  • Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.
  • Seija Katajisto, vararehtori, Koulutuskeskus Salpaus.
  • Mikko Laakkonen, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.

Arvioinnissa tuotettua aineistoa

Lisätietoja arvioinnista

  • Arviointineuvos Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5505
  • Johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5557
  • Arviointiasiantuntija Johanna Kiesi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5545

 

Sulje