Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhtenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Karvi toteuttaa arvioinnin opiskelijoiden kasvusta aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella vuosina 2020-2021. Arviointi tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kyvystä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamisvalmiuksien kehittymistä niin, että he kasvavat aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan opiskelijakuntien roolia osana tätä prosessia.

Karvi käyttää ensisijaisina tietolähteinä opiskelijoilta, koulutuksen järjestäjiltä ja ohjaus- ja opetushenkilöstöltä kerättävää tietoa. Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät yhtä tai useampaa perustutkintoa. Lukioiden osalta arviointi toteutetaan otosperusteisesti.

Arvioinnin tiedonkeruu on päättynyt. Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille!

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat

  • Osmo Huhtala, rehtori, Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi
  • Sari Multasuo, opinto-ohjaaja, Savon koulutuskuntayhtymä
  • Tiina Mustonen, koordinaattori, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Virva Viljanen, osallisuusasiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
  • Niklas Wahlström, sektoransvarig, Svenska folkskolans vänner rf

Arviointitiedon hankinta ja arvioinnin aikataulu

Opiskelijoilta ja koulutuksen järjestäjiltä sekä ohjaus- ja opetushenkilöstöltä kerättiin tietoa sähköisillä kyselyillä loka-joulukuussa 2020. Kyselyjen kautta saatua tietoa syvennetään tarvittaessa webinaareissa syksyllä 2021.

Arviointiraportti julkaistaan loppuvuodesta 2021.

Lisätietoja

Veera Hakamäki-Stylman, ammatillinen koulutus, +358 29 533 5555, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Paula Kilpeläinen, ammatillinen koulutus, +358 29 533 5557, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Niina Rumpu, yleissivistävä koulutus, +358 29 533 5525, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Salla Venäläinen, yleissivistävä koulutus, +358 29 533 5549, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Opiskelijoiden tietosuoja opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi -arvioinnissa

Koulutuksen järjestäjien tietosuoja opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella -arvioinnissa

Sulje