Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhtenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Arviointi tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kyvystä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamisvalmiuksien kehittymistä niin, että he kasvavat aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan opiskelijakuntien roolia osana tätä prosessia.

Karvi käyttää ensisijaisina tietolähteinä opiskelijoilta, koulutuksen järjestäjiltä ja ohjaus- ja opetushenkilöstöltä kerättävää tietoa. Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät yhtä tai useampaa perustutkintoa. Lukioiden osalta arviointi toteutetaan otosperusteisesti.

Arviointi toteutetaan vuosina 2020-2021.

Lisätietoja

Veera Hakamäki-Stylman, ammatillinen koulutus, +358 29 533 5555, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Paula Kilpeläinen, ammatillinen koulutus, +358 29 533 5557, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Niina Rumpu, yleissivistävä koulutus, +358 29 533 5525, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Salla Venäläinen, yleissivistävä koulutus, +358 29 533 5549, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Opiskelijoiden tietosuoja opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi -arvioinnissa

Sulje