Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Päivitetty  23.3.2023

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa vuosina 2022–2023 Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin. Arviointi on osa Koulutuksen arviointisuunnitelmaa vuosille 2020–2023.

Arviointi kohdistuu korkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Arvioinnissa tarkastellaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä Snellman-korkeakoulussa  järjestettäviä varhaiskasvatuksen koulutuksia.

Arvioinnin tavoitteet on määritelty Koulutuksen arviointisuunnitelmassa seuraavasti: ”Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi on ajankohtainen ohjausjärjestelmään kohdistuneiden mittavien muutosten vuoksi. Arviointi tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen opetus-, johtamis-, kasvatus- ja hoitotehtäviin kelpoisuuden tuottavien koulutusten sisällöllisistä kehittämistarpeista. Lisäksi arvioinnilla selvitetään, onko varhaiskasvatuksen opettajien ja muun henkilöstön koulutus alueellisesti tasalaatuista.”

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Arviointiryhmä

Hankkeelle on nimetty arviointiryhmä. Arviointiryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

 • Professori emerita Kirsti Karila, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja)
 • Lektor Susanne Davidsson, Yrkeshögskolan Novia
 • Opettaja Paula Helakari, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Edunvalvonnan koordinaattori Emma Holsti, OSKU ry
 • Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva, Tornion kaupunki
 • Varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso, Kokkolan kaupunki
 • Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija Lauri Malkamäki, SOOL ry
 • Koulutuspäällikkö Krister Rantala, Turun kristillinen opisto
 • Yliopettaja Meeri Rusi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Yliopistonlehtori Satu Valkonen, Helsingin yliopisto

Sidosryhmien, viranomaisten ja koulutusorganisaatioiden kuuleminen

Karvi on kuullut laajasti keskeisiä sidosryhmiä kesän 2022 aikana. Kuulemisissa on keskusteltu muun muassa ajankohtaisista arviointikysymyksistä ja vastaajatahoista, joilta tietoa olisi tärkeää kerätä. Syyskuussa Karvi kuulee koulutusorganisaatioita. Kuulemisten sisältöjä hyödynnetään osana arvioinnin pääteemojen määrittelyä. Lopulliset arviointikysymykset päätetään arviointiryhmän kanssa.

Arviointitiedon hankinta ja arvioinnin aikataulu

Tiedonkeruun tapoja ja aikataulua suunnitellaan syksyn 2022 aikana. Alustavan suunnitelman mukaan pääasiallinen tiedonkeruu ajoittuu vuodelle 2023. Tiedotamme arvioinnin tiedonkeruista tarkemmin suoraan arvioinnin yhteyshenkilöille. Lisäksi tiedotamme tiedonkeruista tällä verkkosivulla.

 

Tulevat tapahtumat ja tiedotteet

Tapahtumat ja niiden aineistot

Varhaiskasvatuksen koulutusten järjestäjien kuulemistilaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille kutsuwebinaarina 1.9.2022 klo 8-10

Koulutusorganisaatioiden kuuleminen am 1.9.2022

Arvioinnin informaatiotilaisuuden 22.8.2022 diat:

Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin info 22.8.2022

Menneet tapahtumat

 • Tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien koonti 4.11.2022 mennessä.
 •  FI ja SV Varhaiskasvatuksen koulutusten toteutussuunnitelmien pyyntö 27.10.2022
 • Varhaiskasvatuksen koulutusten järjestäjien kuulemistilaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille kutsuwebinaarina 1.9.2022 klo 8-10
 • Arvioinnin informaatiotilaisuus varhaiskasvatuksen koulutusten yhteyshenkilöille maanantaina 22.8.2022 klo 14.00-15.30

 

Lisätiedot arvioinnista ja yhteydenotot:

Tarja Frisk, johtava arviointiasiantuntija, ammatillinen koulutus, sähköposti: tarja.frisk@karvi.fi, puh. 029 533 5504

Kirsi Mustonen, arviointiasiantuntija, korkeakoulutus ja vapaa sivistystyö, sähköposti kirsi.mustonen@karvi.fi, puh. 029 533 5515

Tuomas Sarkkinen, arviointiasiantuntija, varhaiskasvatus, sähköposti: tuomas.sarkkinen@karvi.fi, puh. 029 533 5550

Metodiset kysymykset: Arviointiasiantuntija Mari Huhtanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5510

Sulje