Ruotsi (A- ja B-oppimäärä), 9. lk

A- ja B-ruotsin arvioinnit toteutetaan maaliskuussa 2022. Otokseen valikoituneita kouluja on tiedotettu arvioinnista tuokokuussa 2021. Lisätietoja arvioinnin käytännön järjestelyistä lähetetään kouluille alkuvuodesta 2022.

 


Arvioinnin sisältö ja tarkempi aikataulu:

Ruotsin kielen oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa arvioidaan maaliskuussa  2022. Molemmat oppimäärät arvioidaan erikseen. Kannattaa huomioida, että B-ruotsin arviointiin osallistuvat 9. luokan oppilaat, vaikka heillä ei olisi ollut ruotsin opetusta lukuvuonna 2021-2022. Arviointiin ei voi siis valita 8. vuosiluokan oppilaita.

Arviointi toteutetaan digitaalisesti nettiselaimen välityksellä.  Arviointi on kaksiosainen. Osa 1 (oppilaan taustakysely ja harjoittelutehtävät) on alustavan aikataulun mukaisesti auki 28.2.–11.3.2022. Osa 2 (varsinainen arviointi) suoritetaan kaikissa otoskouluissa keskiviikkona 16.3.2022 (alustava aikataulu).

Jos arviointi on tilattu maksullisena arviointipalveluna, osan 2 aikataulu ilmoitetaan tällä sivustolla myöhemmin. Osa 1 on sen sijaan kouluissa auki yllä olevan aikataulun mukaisesti.

Arviointi sisältää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti tehtäviä, joilla mitataan oppilaiden Taitoa tuottaa tekstiä, Taitoa tulkita tekstiä ja Taitoa toimia vuorovaikutuksessa. Arviointiin kuuluu myös taustakysely oppilaille, opettajille ja rehtorille.

Arviointitehtävien tekemiseen oppilas tarvitsee kannettavan tai pöytätietokoneen ja jonkin seuraavista selaimista: Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari. Arviointia ei voi suorittaa muilla selaimilla, tabletilla tai tablettitietokoneella. Lisäksi jokainen oppilas tarvitsee kuulokkeet sekä mikrofonin. Mikrofoni voi olla sisäänrakennettuna tietokoneeseen (esim. Chromebook) tai kuulokkeisiin.

Arvioinnin avulla saamme ajankohtaista kansallista tietoa ruotsin kielen oppimistuloksista, oppilaiden käsityksistä ja ruotsin oppimisesta ja opetuksesta. Arvioinnin kansalliset tulokset julkaistaan keväällä 2023. Koulut saavat jo sitä ennen (loppuvuodesta 2022) palautteen, jossa koulun tuloksia verrataan kansalliseen keskiarvoon.

B-ruotsin oppimistuloksia arvioitiin edellisen kerran vuonna 2008. Oppilaiden osaaminen jäi tällöin kokonaisuudessaan tyydyttävälle tasolle. Tuottamistaidot (kirjoittaminen ja puhuminen) olivat selvästi heikommat kuin ymmärtämistaidot (kuullun ja luetun ymmärtäminen). A-ruotsin oppimistulosten arvioinnissa keväällä 2013 oppilaiden tulokset sen sijaan olivat joko hyvät (kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen) tai erinomaiset (kuullun ymmärtäminen ja puhuminen).

Tietosuojaseloste: tietosuojaseloste (PDF)

Arviointisuunnitelma: Arviointisuunnitelma 2021

Lisätietoa:

Johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä, puh. 029 533 5560

arviointiasiantuntija Elina Peltola, puh. 029 533 5534

sähköpostit: etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje