Ruotsi (A- ja B1-oppimäärä), 9. lk

 

Hyvät A- ja B1-ruotsin arviointiin osallistuneet,

ruotsin arviointi on tältä keväältä ohi, joten on kiitosten aika. Haluammekin kiittää teitä kaikkia arviointiin osallistuneita kouluja, rehtoreita, opettajia ja oppilaita: ilman teitä tätä arviointia ei olisi voitu toteuttaa!

Erityisen kiitoksen ansaitsette te ruotsin opettajat, jotka järjestitte arvioinnin todella mallikkaasti ja annetussa aikataulussa. Ett stort tack till er och trevlig fortsättning på våren!

Terveisin,
Marita Härmälä, Elina Peltola ja Ellinoora Niemi

P.S. Oppilaiden tulokset on ladattavissa järjestelmästä viikolla 17.

 


Arvioinnin sisältö ja tarkempi aikataulu:

Ruotsin kielen oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa arvioitiin maaliskuussa  2022. Molemmat oppimäärät arvioitiin erikseen.

Arviointi sisälsi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti tehtäviä, joilla mitattiin oppilaiden Taitoa tuottaa tekstiä, Taitoa tulkita tekstiä ja Taitoa toimia vuorovaikutuksessa. Arviointiin kuului myös taustakysely oppilaille, opettajille ja rehtorille.

Arvioinnin avulla saamme ajankohtaista kansallista tietoa ruotsin kielen oppimistuloksista, oppilaiden käsityksistä ja ruotsin oppimisesta ja opetuksesta. Arvioinnin kansalliset tulokset julkaistaan keväällä 2023. Koulut saavat jo sitä ennen (loppuvuodesta 2022) palautteen, jossa koulun tuloksia verrataan kansalliseen keskiarvoon.

Lisätietoa arvioinnista löytyy Poppis-lehden artikkelista NCU:s utvärdering av lärresultaten i svenska: Vad utvärderades och på vilket sätt?

B1-ruotsin oppimistuloksia arvioitiin edellisen kerran vuonna 2008. Oppilaiden osaaminen jäi tällöin kokonaisuudessaan tyydyttävälle tasolle. Tuottamistaidot (kirjoittaminen ja puhuminen) olivat selvästi heikommat kuin ymmärtämistaidot (kuullun ja luetun ymmärtäminen). A-ruotsin oppimistulosten arvioinnissa keväällä 2013 oppilaiden tulokset sen sijaan olivat joko hyvät (kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen) tai erinomaiset (kuullun ymmärtäminen ja puhuminen).

Tietosuojaselosteet:

Tietosuojaseloste oppilaat (PDF)
Tietosuojaseloste opettajat (PDF)
Tietosuojaseloste rehtorit (PDF)

Lisätietoa:

Johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä, puh. 029 533 5560

arviointiasiantuntija Elina Peltola, puh. 029 533 5534

sähköpostit: etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje