Ruotsi (A- ja B-oppimäärä), 9. lk

02/2019–05/2021

A- ja B-ruotsin oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 2020

Arviointiin sisältyy myös puhumista mittaavia tehtäviä kaikille arviointiin osallistuville oppilaille

A- ja B-ruotsin oppimistulosten arvioinnin valmistelu on käynnistynyt. Arviointi toteutetaan digitaalisesti nettiselaimen välityksellä keväällä 2020. Arviointi sisältää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti tehtäviä, joilla arvioidaan oppilaan taitoa tuottaa ja tulkita ruotsinkielisiä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

B-ruotsin oppimistuloksia arvioitiin edellisen kerran vuonna 2008. Oppilaiden osaaminen jäi tällöin kokonaisuudessaan tyydyttävälle tasolle. Tuottamistaidot (kirjoittaminen ja puhuminen) olivat selvästi heikommat kuin ymmärtämistaidot (kuullun ja luetun ymmärtäminen). A-ruotsin oppimistulosten arvioinnissa keväällä 2013 oppilaiden tulokset sen sijaan olivat joko hyvät (kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen) tai erinomaiset (kuullun ymmärtäminen ja puhuminen).

Arvioinnin tulokset julkaistaan keväällä 2021.

Tietosuojaselosteet:

Oppilaat/Opiskelijat

Lisätietoa arvioinnista:

projektipäällikkö Marita Härmälä, puh. 029 533 5560

arviointiasiantuntija Chris Silverström, puh. 029 533 5563

sähköpostit: etunimi.sukunimi@karvi.fi

Kansalliseen otokseen kuuluvia kouluja tiedotetaan arvioinnista syksyllä 2019. Otoksen ulkopuolelle jäävien opetuksen järjestäjien/koulujen on mahdollista tilata B-ruotsin arviointia maksullisena arviointipalveluna.
Lisätietoja: laura.lepola@karvi.fi

Sulje