Ruotsi (A- ja B-oppimäärä), 9. lk

02/2019–05/2021

Arviointiin sisältyy puhumista mittaavia tehtäviä kaikille arviointiin osallistuville oppilaille

Ruotsin kielen oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa arvioidaan maalis-huhtikuussa  2020. Arviointi toteutetaan digitaalisesti nettiselaimen välityksellä.  Arviointi on kaksiosainen. Osa 1 (oppilaan taustakysely ja harjoittelutehtävät) on auki 23.–27.3.2020. Osa 2 (varsinainen arviointi) suoritetaan kaikissa otoskouluissa tiistaina 31.3.2020. Jos arviointi on tilattu maksullisena arviointipalveluna, osa 2 on avoinna 2. –7.4.2020.

Arviointi sisältää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti tehtäviä, joilla mitataan oppilaiden Taitoa tuottaa tekstiä, Taitoa tulkita tekstiä ja Taitoa toimia vuorovaikutuksessa. Arviointiin kuuluu myös taustakysely oppilaille, opettajille ja rehtorille.

Arviointitehtävien tekemiseen oppilas tarvitsee kannettavan tai pöytätietokoneen ja jonkin seuraavista selaimista: Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari. Arviointia ei voi suorittaa muilla selaimilla, tabletilla tai tablettitietokoneella. Lisäksi jokainen oppilas tarvitsee kuulokkeet sekä mikrofonin. Mikrofoni voi olla sisäänrakennettuna tietokoneeseen (esim. Chromebook) tai kuulokkeisiin.

Arvioinnin avulla saamme ajankohtaista kansallista tietoa ruotsin kielen oppimistuloksista, oppilaiden käsityksistä ja ruotsin oppimisesta ja opetuksesta. Arvioinnin kansalliset tulokset julkaistaan keväällä 2021. Koulut saavat jo sitä ennen palautteen, jossa koulun tuloksia verrataan kansalliseen keskiarvoon.

B-ruotsin oppimistuloksia arvioitiin edellisen kerran vuonna 2008. Oppilaiden osaaminen jäi tällöin kokonaisuudessaan tyydyttävälle tasolle. Tuottamistaidot (kirjoittaminen ja puhuminen) olivat selvästi heikommat kuin ymmärtämistaidot (kuullun ja luetun ymmärtäminen). A-ruotsin oppimistulosten arvioinnissa keväällä 2013 oppilaiden tulokset sen sijaan olivat joko hyvät (kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen) tai erinomaiset (kuullun ymmärtäminen ja puhuminen).

Tietosuojaselosteet:

Oppilaat/Opiskelijat

Lisätietoa arvioinnista:

projektipäällikkö Marita Härmälä, puh. 029 533 5560

arviointiasiantuntija Chris Silverström, puh. 029 533 5563

arviointisuunnittelija Laura Lepola, puh. 029 533 5546

sähköpostit: etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje