Harrastamisen Suomen mallin arviointi (2022–2023)

Karvi toteuttaa Harrastamisen Suomen mallista arvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa Harrastamisen Suomen mallille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, mallin toimivuudesta ja vaikutuksista. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, mitä kokemuksia ja mielipiteitä on lapsilla ja nuorilla. Arvioinnissa huomioidaan myös kuntien ja paikallisten toimijaverkostojen näkökulmat ja kokemukset mallin toimivuudesta. Arviointi tuottaa tietoa lasten ja nuorten näkökulmista ja kokemuksista sekä heidän osallisuuden ja toimijuuden huomioimisesta harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Arvioinnissa huomioidaan eri-ikäisten lasten ja nuorten kokemukset sekä alueellinen kattavuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut arvioinnin maksullisena palvelutoimintana. Arviointi toteutetaan ajalla 1.9.2022–30.3.2023.

 

Lisätietoa arvioinnista:

Karvin tiedote arvioinnista

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote arvioinnista

Arviointiasiantuntija Tanja Laimi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, tanja.laimi(at)karvi.fi, p. 029 533 5567.

Sulje