Harrastamisen Suomen mallin arviointi (2022–2023)

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta Harrastamisen Suomen mallin toimivuutta, vaikutuksia ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  Mallin onnistumista arvioitiin erityisesti lasten ja nuorten kokemusten näkökulmasta. Arvioinnissa huomioidaan myös kuntien ja paikallisten toimijaverkostojen näkökulmat ja kokemukset mallin toimivuudesta. Arviointi tuottaa tietoa lasten ja nuorten näkökulmista ja kokemuksista sekä heidän osallisuuden ja toimijuuden huomioimisesta harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Arvioinnissa huomioidaan eri-ikäisten lasten ja nuorten kokemukset sekä alueellinen kattavuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut arvioinnin maksullisena palvelutoimintana. Arviointi toteutettiin ajalla 1.9.2022–30.3.2023.

 

Julkaisutilaisuuden tallenne

Arviointiraportti: ”Mielekästä vapaa-aikaa, kavereita ja koordinaatiota – Harrastamisen Suomen mallin arviointi”

Tulosten esittely kehittämissuositusten näkökulmasta

 

Lisätietoa arvioinnista:

Tiedote arvioinnin tuloksista

Karvin tiedote arvioinnista

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote arvioinnista

Arviointiasiantuntija Tanja Laimi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, tanja.laimi(at)karvi.fi, p. 029 533 5567.

Sulje