Saamen kielten etäopetuspilotin toimintamallin arviointi (2021–2022)

Kuva: istockphoto.com/1218752178

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi, toteutti saamen kielten (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) etäopetuspilotin arvioinnin vuonna 2022. Arvioinnissa selvitettiin elokuussa 2018 alkaneen etäopetuspilotin toimivuutta opetuksen järjestäjän, koulujen, opettajien ja oppilaiden näkökulmasta. Etäopetuspilottia rahoittaa opetus ja kulttuuriministeriö ja sen koordinoinnista vastaa Saamelaiskäräjät.

Arviointia varten järjestettiin haastatteluita ja kuulemistilaisuuksia alkuvuodesta 2022 Teamsin välityksellä. Lisäksi tietoa kerättiin opetuksen järjestäjille, opettajille ja oppilaille suunnatuilla kyselyillä.

Kerätyn aineiston pohjalta Karvi laati yhteenvetoraportin toimintamallin jatkamisen pohtimiseksi.

Karvin arviointisuunnitelmassa hanke liittyy painopisteisiin yhdenvertaisuuden edistäminen, oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen.

 

Arvioinnin tulostiedotteet saameksi (18.1.2023):

 

Tietosuojaselosteet:

Tietosuojaseloste_Saamen kielten etäopetuspilotti_opetuksen järjestäjät.pdf

Tietosuojaseloste_Saamen kielten etäopetuspilotti_koulut.pdf

Tietosuojaseloste_Saamen kielten etäopetuspilotti_oppilaat.pdf

 

Lisätietoja antaa:

Marita Härmälä

johtava arviointiasiantuntija

etunimi.sukunimi@karvi.fi

029 533 5560

Sulje