Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on tukea oppilaita ja koulujen henkilökuntaa koulupudokkuuden ehkäisemisessä, koulunkäyntiin sitouttamisessa, poissaolojen vaikutusten korjaamisessa sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin kehittämisen.

Karvi toteuttaa vuosina 20212022 arviointihankkeen, jossa arvioidaan sitouttavan kouluyhteisötyön erityisavustusta saavien pilottihankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta. Arvioinnin tehtävä on kehittävän arvioinnin menetelmillä tukea hankkeiden vaikuttavuutta ja tuottaa tietoa sitouttavan kouluyhteisötyön valtakunnallisen toimintamallin kehittämistyöhön. Lisäksi arviointihanke tuottaa ehdotuksen oppilaiden poissaolojen valtakunnallisen tilastoinnin ja seurannan vakiinnuttamisesta.

Arviointi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. OKM järjesti perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön pilottihaun käynnistyswebinaarin 11.2.2021. Webinaarissa esiteltiin Karvin arvioinnin lähtökohtia.

Arviointi toteutetaan ajalla 1.3.202131.8.2022. Arvioinnin hankesuunnitelma tarkentuu helmi-maaliskuun aikana.

Lisätietoja:

Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi

Arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen +358 29 533 5540

Yksikön johtaja Hannele Seppälä, +358 29 533 5550

Sulje