Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -tutkimushanke (2021–2024)

GagliardiPhotography/Shutterstock.com

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on mukana laajassa Sosiaalinen yhteenkuuluvuus
-tutkimushankkeessa, jossa kartoitetaan 5. luokan oppilaiden ja opettajien kokemuksia kiusaamisesta ja ennakkoluuloista. Tutkimuksen tavoite on selvittää syrjintään ja kiusaamiseen liittyvien asenteiden yleisyyttä ja syntymekanismeja. Lisäksi tutkimushankkeessa arvioidaan Walter ry:n järjestämiä ennakkoluuloja käsitteleviä työpajoja, joita tarjotaan osalle tutkimukseen osallistuvista kouluista. Tutkimuksen tekevät Aalto-yliopiston ja Harvardin yliopiston tutkijat.

Karvi toteuttaa tutkimushankkeeseen liittyvän kyselytutkimuksen 5-luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Kyselyt toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen kanssa syksyn 2021 ja kevään 2024 välisenä aikana. Ensimmäiset kyselyt toteutettiin syksyllä 2021. Kyselystä saadun palautteen perusteella kyselyä muokattiin ja samat oppilaat ja opettajat osallistuivat kyselyyn uudelleen keväällä 2022. Seuraavat kyselyt toteutetaan lukuvuosina 2022–2023 ja 2023–2024 kyseisinä lukuvuosina 5. luokalla oleville oppilaille ja heidän opettajilleen.

Kyselytutkimuksella kerättyä aineistoa täydennetään rekisteritiedoilla, joiden lähteenä ovat Opetushallituksen ylläpitämä Koski-tietokanta, opiskelijavalintarekisteri, koulujen ylläpitämät rekisterit ja Tilastokeskuksen rekisteripohjaiset tutkimusaineistot. Rekisteritietoja käytetään muun muassa pitkän aikavälin seurantatutkimuksessa.

Kaikkea tutkimuksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojaan liittyvät riskit minimoiden. Tutkimustuloksista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä tai kouluja.

Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii apulaisprofessori Matti Sarvimäki Aalto-yliopistosta ja projektipäällikkönä arviointiasiantuntija Niina Nurkka Karvista.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Arviointiasiantuntija Niina Nurkka
yhteenkuuluvuus@karvi.fi
+358 29 533 5573

Tiedotteet ja tietosuojaselosteet:

Tiedote oppilaiden huoltajille kevät 2023 (pdf)

Tietosuojaseloste oppilaille ja huoltajille

Tietosuojaseloste opettajille

 

Sulje