Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Teema-arvioinnit kohdistuvat sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös jonkin koulutusmuodon tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa arvioinnin kohteena on koulutusjärjestelmä tai sen osa-alue. Lisäksi kohteena voi olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän kehittäminen. Teema- ja järjestelmäarvioinnit voivat kohdistua joko vain korkeakoulutukseen tai samanaikaisesti useaan koulutusjärjestelmän tasoon.

Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä kokonaisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Vuosina 2016–2019 toteutetaan seuraavat korkeakoulutusta koskevat teema- ja järjestelmäarvioinnit:

Maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa
Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa
Koulutusala-arvioinnit
Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa
Opettajankoulutusfoorumin arviointi
Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi
Kansainvälinen vertailuhanke maahanmuuttajien integroitumisesta koulutusjärjestelmään
Merenkulkualan koulutuksen arviointi
Ruotsin kielen opettamiseen kelpoisuuden tuottavien koulutusten arviointi