Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Teema-arvioinnit kohdistuvat sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös jonkin koulutusmuodon tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa arvioinnin kohteena on koulutusjärjestelmä tai sen osa-alue. Lisäksi kohteena voi olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän kehittäminen. Teema- ja järjestelmäarvioinnit voivat kohdistua joko vain korkeakoulutukseen tai samanaikaisesti useaan koulutusjärjestelmän tasoon.

Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä kokonaisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Käynnissä olevat teema-arvioinnit 2020:

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa
Koulutusala-arvioinnit

Päättyneet teema-arvioinnit 2016-2019:

Maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa

Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa
Opettajankoulutusfoorumin arviointi
Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi
Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä
Merenkulkualan koulutuksen arviointi
Ruotsin kielen opettamiseen kelpoisuuden tuottavien koulutusten arviointi

Sulje