Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Korkeakoulutuksen teema-ja järjestelmäarvioinnit kohdistuvat johonkin sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin tai jonkin koulutusmuodon tilan arviointiin. Järjestelmäarvioinneissa arvioinnin kohteena on koulutusjärjestelmä tai sen osa-alue. Lisäksi kohteena voi olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän kehittäminen. Teema- ja järjestelmäarvioinnit voivat kohdistua joko vain korkeakoulutukseen tai samanaikaisesti useaan koulutusjärjestelmän osaan.

Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä kokonaisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Korkeakoulutuksen koulutusalakohtaisiin arviointeihin voi tutustua myös  Koulutusala-arvioinnit -sivulla.

Käynnissä olevat teema-arvioinnit vuonna 2022

Päättyneet teema-arvioinnit vuosina 2016-2022

 

Sulje