Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Päivitetty 6.4.2023

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa vuosina 2022–2023 Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin. Arviointi on osa Koulutuksen arviointisuunnitelmaa vuosille 2020–2023. Arviointi kohdistuu korkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Arvioinnissa tarkastellaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä Snellman-korkeakoulussa  järjestettäviä varhaiskasvatuksen koulutuksia.

Ajankohtaista

Itsearviointikysely korkeakouluille 3.4-15.5.2023. Saatteet ja lomakkeet:

Tavoitteet ja hankesuunnitelma

Arvioinnin tavoitteet on määritelty Koulutuksen arviointisuunnitelmassa seuraavasti: ”Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi on ajankohtainen ohjausjärjestelmään kohdistuneiden mittavien muutosten vuoksi. Arviointi tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen opetus-, johtamis-, kasvatus- ja hoitotehtäviin kelpoisuuden tuottavien koulutusten sisällöllisistä kehittämistarpeista. Lisäksi arvioinnilla selvitetään, onko varhaiskasvatuksen opettajien ja muun henkilöstön koulutus alueellisesti tasalaatuista.”

Hankesuunnitelma varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Arviointiryhmä

Hankkeelle on nimetty arviointiryhmä. Arviointiryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

 • Professori emerita Kirsti Karila, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja)
 • Lektor Susanne Davidsson, Yrkeshögskolan Novia
 • Opettaja Paula Helakari, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Edunvalvonnan koordinaattori Emma Holsti, OSKU ry
 • Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva, Tornion kaupunki
 • Varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso, Kokkolan kaupunki
 • Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija Lauri Malkamäki, SOOL ry
 • Koulutuspäällikkö Krister Rantala, Turun kristillinen opisto
 • Yliopettaja Meeri Rusi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Yliopistonlehtori Satu Valkonen, Helsingin yliopisto

Sidosryhmien, viranomaisten ja koulutusorganisaatioiden kuuleminen

Karvi on kuullut laajasti keskeisiä sidosryhmiä kesän 2022 aikana. Kuulemisissa on keskusteltu muun muassa ajankohtaisista arviointikysymyksistä ja vastaajatahoista, joilta tietoa olisi tärkeää kerätä. Syyskuussa Karvi kuulee koulutusorganisaatioita. Kuulemisten sisältöjä hyödynnetään osana arvioinnin pääteemojen määrittelyä. Lopulliset arviointikysymykset päätetään arviointiryhmän kanssa.

Arviointitiedon hankinta ja arvioinnin aikataulu

Tiedonkeruun tapoja ja aikataulua suunnitellaan syksyn 2022 aikana. Alustavan suunnitelman mukaan pääasiallinen tiedonkeruu ajoittuu vuodelle 2023. Tiedotamme arvioinnin tiedonkeruista tarkemmin suoraan arvioinnin yhteyshenkilöille. Lisäksi tiedotamme tiedonkeruista tällä verkkosivulla.

Tiedotteet

Tiedote_24022023_yhteyshenkilöt

OPS-pyynto_korkeakouluille_25102022_FINAL

Tulevat tapahtumat

 • Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin tiedonkeruisiin liittyvät arviointiklinikat. Karvi järjestää arviointiyhteyshenkilöille Teams-yhteyksin kaksi arviointiklinikkaa: perjantaina 14.4.2023 klo 8.00-9.30 ja torstaina 27.4.2023 klo 8.00-9.30. Linkit lähetetään arviointiyhteyshenkilöille.

Tapahtumat ja niiden aineistot

Varhaiskasvatuksen koulutuksia järjestävien korkeakoulujen kuulemistilaisuus kutsuwebinaarina 1.9.2022 klo 13-15.00

Koulutusorganisaatioiden kuuleminen korkeakoulutus 1.9.2022

Arvioinnin informaatiotilaisuuden 22.8.2022 diat:

Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin info 22.8.2022

Menneet tapahtumat

 • Varhaiskasvatuksen koulutusten järjestäjien kuulemistilaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille kutsuwebinaarina 1.9.2022 klo 8-10
 • Varhaiskasvatuksen koulutuksia järjestävien korkeakoulujen kuulemistilaisuus kutsuwebinaarina 1.9.2022 klo 13-15.00
 • Arvioinnin informaatiotilaisuus varhaiskasvatuksen koulutusten yhteyshenkilöille maanantaina 22.8.2022 klo 14.00-15.30

Lisätiedot arvioinnista

Tarja Frisk, johtava arviointiasiantuntija, ammatillinen koulutus, sähköposti: tarja.frisk@karvi.fi, puh. 029 533 5504

Kirsi Mustonen, arviointiasiantuntija, korkeakoulutus ja vapaa sivistystyö, sähköposti kirsi.mustonen@karvi.fi, puh. 029 533 5515

Tuomas Sarkkinen, arviointiasiantuntija, varhaiskasvatus, sähköposti: tuomas.sarkkinen@karvi.fi, puh. 029 533 5550

Sulje