Lukion tuntijakokokeilun arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 1.8.2016 lukion tuntijakokokeilun, jonka tavoitteena on ollut saada kokemuksia lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9 §:ssä säädettyä suuremman opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta.

Kokeilu koskee 1.8.2016 ja 1.8.2017 opintonsa aloittaneita lukiolaisia yhteensä 28 kokeiluun valitussa lukiossa. Kokeilussa mukana olevilla lukiolaisilla on oikeus päättää, opiskelevatko he lukion oppimäärän valtakunnallisen tuntijaon vai kokeilutuntijaon mukaisesti.

Vaikka lähitulevaisuudessa lukion tuntijakoon ei ole kohdistumassa muutoksia, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lukion tuntijakokokeilun arvioinnin, jonka tulokset valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä. Arviointiin osallistuu vertailutiedon saamiseksi myös muitakin kuin tuntijakokokeilun piirissä olleita lukioita.

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa seuranta- ja arviointietoa kokeilun toimivuudesta ja vaikutuksista niin opiskelijoiden, henkilöstön kuin eri kokoisten oppilaitosten näkökulmasta. Arvioinnissa tarkastellaan kokeilun vaikutuksia ainevalintoihin, ylioppilastutkinnon koevalintoihin, tutkintomenestykseen sekä jatko-opintopolkuihin. Lisäksi selvitetään kokeilussa mukana olleiden opiskelijoiden ja henkilöstön kokemuksia lukion ydintehtävien, eli laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistamisen, opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamisen sekä jatko-opintovalmiuksien tuottamisen näkökulmasta.

Arvioinnin hankesuunnitelma (PDF).

Arvioinnin tietosuojaseloste (PDF)

Lisätietoja arvioinnista:

Päivi Kamppi
arviointineuvos
029 533 5512
paivi.kamppi@karvi.fi
Laura Lepola
arviointiasiantuntija
029 533 5546
laura.lepola@karvi.fi

Sulje