Tulevat tiedonkeruut

Arviointien otantaan kuuluvia kouluja ym. tiedotamme aina myös erikseen.

Tiedonkeruut vuonna 2022-2023:

Lukiouudistuksen arviointi
teema-arviointi
lukiokoulutus
LUKA-hankkeen kyselytietoa kerätään huhti-toukokuussa 2022.
Eriyttäminen perusopetuksessa
teema-arviointi
perusopetus
Eriyttäminen perusopetuksessa hankkeessa kerätään kyselytietoa perusopetuksen opetushenkilöstöltä  (tammi-helmikuu 2023).

Sulje