Tulevat tiedonkeruut

Arviointien otantaan kuuluvia kouluja ym. tiedotamme aina myös erikseen.

Tiedonkeruut vuosina 20202021:

syys-lokakuu 2020
Poikkeustila-arviointihanke

teema- ja järjestelmäarviointi
(perusopetus)
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen -hankkeen aineistonkeruu kohdistuu perusopetuksen oppilaisiin. Aineistonkeruu toteutetaan otokseen valikoituneissa kouluissa syys-lokakuussa 2020.
loppuvuosi 2020
AKKA-arviointihanke

teema- ja järjestelmäarviointi
(lukio- ja ammatillinen koulutus)
Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella -hankkeen aineistonkeruu toteutetaan otokseen valituissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa loppuvuonna 2020.
maaliskuu 2021
A-englanti

oppimistulosarviointi
(perusopetus, 9. lk.)
A-englannin 9. luokan oppimistulosten arviointi toteutetaan maaliskuussa 2021. Arvioinnissa seurataan myös, miten arviointiin osallistuneiden oppilaiden englannin kielen taidot ovat kehittyneet 7. luokalta. Arviointi on tilattavissa maksupalveluna.
huhtikuu 2021
A-finska
oppimistulosarviointi
(perusopetus, 9. lk.)
A-finskan oppimäärän 9. luokan oppimistulosten arviointi järjestetään ruotsinkielisissä kouluissa huhtikuussa 2021. Arvioinnissa seurataan myös, miten arviointiin osallistuneiden oppilaiden suomen kielen taito on kehittynyt 6. luokalta.
kevät 2021
Matematiikka
oppimistulosarviointi
(perusopetus, 9. lk.)
Matematiikan 9. luokan oppimistulosten arviointi järjestetään keväällä 2021. Saatavaan aineistoon voidaan yhdistää aiempien 9. luokkien aineistoja, jolloin voidaan ensimmäisen kerran kuvata matematiikan osaamisen muuttumista kansallisten aineistojen valossa vuodesta 1998 alkaen. Arviointi on tilattavissa maksupalveluna.

 

Sulje