Tulevat tiedonkeruut

Arviointien otantaan kuuluvia kouluja ym. tiedotamme aina myös erikseen.

Tiedonkeruut vuonna 2021:

30.–31.3.2021
A-englanti

oppimistulosarviointi
(perusopetus, 9. lk.)
A-englannin 9. luokan oppimistulosten arviointi toteutetaan maaliskuussa 2021. Arvioinnissa seurataan myös, miten arviointiin osallistuneiden oppilaiden englannin kielen taidot ovat kehittyneet 7. luokalta. Arviointi on tilattavissa maksupalveluna.
8.–9.4.2021
A-finska
oppimistulosarviointi
(perusopetus, 9. lk.)
A-finskan oppimäärän 9. luokan oppimistulosten arviointi järjestetään ruotsinkielisissä kouluissa huhtikuussa 2021. Arvioinnissa seurataan myös, miten arviointiin osallistuneiden oppilaiden suomen kielen taito on kehittynyt 6. luokalta.
12.–16.4.2021
Matematiikka
oppimistulosarviointi
(perusopetus, 9. lk.)
Matematiikan 9. luokan oppimistulosten arviointi järjestetään huhtikuussa 2021. Saatavaan aineistoon voidaan yhdistää aiempien 9. luokkien aineistoja, jolloin voidaan ensimmäisen kerran kuvata matematiikan osaamisen muuttumista kansallisten aineistojen valossa vuodesta 1998 alkaen. Arviointi on tilattavissa maksupalveluna.
3.–7.5.2021
Valmistava opetus ja
oppilaan oman äidinkielen opetus
teema- ja järjestelmäarviointi
(perusopetus)
Valmistavan opetuksen ja oppilaan oman äidinkielen opetuksen tila ja vaikuttavuus -arvioinnin tiedonkeruut järjestetään keväällä 2021. Valmistavaan opetukseen osallistuvilta oppilailta tietoa kerätään 3.–7.5.2021. Lisäksi tietoa kerätään huhti-toukokuun aikana opettajilta, rehtoreilta ja opetuksen järjestäjiltä.

Sulje