Maaseutu- ja saaristoalueilla asuvien lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutuminen kouluverkon muutoksissa ja muutosten vaikutukset alueiden elinvoimaan

Arviointiraportti, Teema- tai järjestelmäarviointi suvialatalo

Tekijät:

Mari Räkköläinen, Tanja Laimi, Carola Åkerlund, Esa Iivonen, Tomi Kiilakoski, Sari Rannanpää, Jari Salminen

Kieli:

suomi

Julkaisuvuosi:

2022

Liitteet

Liite 1: Tiedonkeruu ja arviointitiedon merkitys arvioinnissa
Liite 2: Tilastollisen analyysin raportti
Liite 3: Oppilaiden haastattelut – yleistetty haastattelurunko
Liite 4: Kuntahaastattelu – yleistetty haastattelurunko
Liite 5: Tilastollisen tarkastelun tiivistelmä

Julkaisutilaisuuden tallenne

Julkaisu:

Sulje