Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Osa I: Kansallisen arvioinnin taustaraportti, synteesi ja tilannearvio valmiiden aineistojen pohjalta

Arviointiraportti Anniina Väisänen

Tekijät:

Jani Goman, Mira Huusko, Jari Metsämuuronen, Niina Rumpu, Hannele Seppälä, Salla Venäläinen & Carola Åkerlund.

Kieli:

suomi

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisu:

Sulje